Research Programme | Institute of Agricultural and Food Policy Studies
» RESEARCH » Research Programme

Research Programme

IKDPM, UPM telah menjalankan penyelidikan melalui dua program penyelidikan yang di tetapkan pada tahun 2011. Program ini dijadikan landasan dan fokus bagi setiap perkhidmatan yang diberikan oleh IKDPM.

Updated:: 26/04/2017 [aswani]

MEDIA SHARING

C1596573549