JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT | INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN

» JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

IKDPM menjalankan pelbagai aktiviti jaringan bersama industri dan masyarakat melalui kolaborasi penyelidikan, perundingan, seminar dan latihan. Penglibatan kerjasama ini membantu pihak IKDPM menyampaikan hasil dan faedah kajian untuk kegunaan kerajaan, industri dan masyarakat.

Senarai Kerjasama dengan Industri...selanjutnya...
Memorandum Persefahaman (MoU)/ Memorandum Persetujuan (MoA)/LoA IKDPM ...selanjutnya...
Senarai Aktiviti Komuniti...selanjutnya...
B1614398741