Penyelidikan Semasa | INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN
» LABORATORI » Laboratori Dasar Pengeluaran, Pemasaran dan Perdagangan Pertanian » Penyelidikan semasa

Penyelidikan semasa

1- Daya Saing Industri Ayam di Malaysia

Daging ayam adalah sumber protein yang paling murah di Malaysia. Untuk mengekalkan pengeluaran yang stabil di Malaysia adalah sangat penting bagi menjamin keselamatan makanan. Walau bagaimanapun, lebih daripada 70% daripada makanan ayam adalah yang diimport. Pengeluaran dan naik turun harga setiap tahun menjadikan industri terdedah kepada masalah negara asing. Tahap daya saing semasa adalah penting untuk mengekalkan eksport semasa. Oleh itu, pelbagai petunjuk digunakan untuk menilai kedudukan daya saing  makanan yang diimport dan formulasi baru bagi makanan tempatan untuk dibangunkan.

Kata Kunci: Daya Saing, Ternakan Ayam, Makanan

 

2- Analisis Fisiko-kimia dan Toksik terhadap Beberapa Jenis Madu di Malaysia daripada Spesis Lebah Apis dan Trigona

Kesucian dan keselamatan adalah dua ciri-ciri yang paling penting dalam madu tempatan dan yang diimport. Ketulenan madu tempatan adalah perlu untuk penggunaan tempatan kerana kebanyakan madu di pasaran tempatan dimakan sebagai tujuan perubatan. Piawaian ini akan dibangunkan untuk menghentikan lambakan madu dari luar negara. Madu yang dicemari adalah berbahaya kepada manusia. Hampir 80% daripada madu yang dijual di pasaran tempatan adalah tidak tulen. Oleh itu, analisis terhadap madu Apis dan Trigona  akan dijadikan sebagai penanda aras bagi standard tempatan.

Kata Kunci: Analisis Fisiko-kimia, Analisis Toksik, Madu Malaysia, Spesis Lebah Apis dan Trigona.

 

3- Membangunkan Sistem Pemantauan dan Penilaian RSPO

Standard kemampanan merentasi sejagat ekonomi berdaya maju, pembangunan sosial, dan pemuliharaan alam sekitar. Ahli-ahli Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mematuhi  set prinsip dan kriteria yang sedia termaktub. Dalam usaha untuk memaparkan kemampuan ahlinya mencapai matlamat kemampanan, badan pensijilan komited untuk membangunkan sistem pemantauan dan penilaian (M&E) yang mantap. Matlamat hasil kerja kami adalah untuk memudahkan pembangunan sistem tersebut dengan mewujudkan asas pengetahuan melalui sintesis standard kemampanan sistem pemantauan dan penilaian (M&E) yang lain. Output yang dijangka termasuk Teori Perubahan, senarai Hasil, Output, dan Petunjuk Impak.  Kejayaan promosi RSPO terletak pada sejauh mana output, hasil dan kesannya mampu memperkukuhkan amalan nilai-nilai pembangunan mampan.

 

4- Menjelaskan Pengambilan/Penerimaan Rendah Amalan Pertanian Baik (GAP ): Satu Kajian Kes daripada MyGAP dalam Sektor Pengeluaran sayur-sayuran.

Berpandukan sebahagian besar standard kemampanan antarabangsa Amalan Pertanian Baik (GAP), skim pensijilan GAP Malaysia direka untuk meningkatkan pembangunan mampan dalam sektor pertanian tempatan. Malangnya, kadar penerimaannya adalah perlahan dan kadarnya masih rendah. Kajian ini untuk bertujuan memahami kenapa kebanyakan pengeluar sayur-sayuran kurang cenderung terhadap inovasi ini dari pelbagai perspektif, iaitu inovasi atribut, operasi inovasi, dan kemampuan petani. Hasil kajian ini akan membantu mengenal pasti dan mengatasi kelemahan serta batasan MyGAP.

Kemaskini:: 24/05/2016 [noorbaiti]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691075
0389432611
B1607113617