PENYELIDIKAN | INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN

» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

IKDPM menyediakan perkhidmatan penyelidikan dan perundingan di dalam bidang seperti ekonomi sumber asli dan alam sekitar, produk dan pemprosesan bagi pertanian dan makanan, analisis rantaian pemasaran pertanian, pemasaran dan perdagangan.

B1614398824